sobota, 28 maja 2011

POSTAWY RODZICIELSKIE NIEWŁAŚCIWE

Postawy niewłaściwe (nadmierny dystans lub nadmierna koncentracja na dziecku):
a)     postawa unikania -  niezauważanie dziecka, obojętność, brak dla niego czasu. Rodzice zapewniają dziecku pożywienie, ubrania, podstawowe potrzeby egzystencjalne  i nic więcej. Dziecko jest nieufne, bojaźliwe, trudno nawiązuje kontakty i trwałe więzi.

b)    postawa odrzucenia - rodzice okazują niechęć, wrogość, często okrucieństwo, ciągła krytyka, dziecko jest ciężarem. Brak zabezpieczonych potrzeb psychicznych  i emocjonalnych. Dziecko jest kłótliwe, nieprawdomówne, chce zwrócić na siebie uwagę.

c)     postawa nadmiernego korygowania - związane z odrzuceniem. Rodzice nie liczą się z możliwościami dziecka, wywierają na niego presję. Dziecko jest zagubione, lękliwe, przewrażliwione, nie wierzą w siebie, brak własnej wartości.

d)    postawa nadmiernej ochrony -   dziecko uważane jest za wzór doskonałości. Rodzice są bezkrytyczni, nadmiernie opiekuńczy i zbyt pobłażliwi. Dziecko staje się niedojrzałe społecznie, nadmiernie pewne siebie lub lękliwe – wszędzie dostrzega niebezpieczeństwo – nie radzi sobie.

e)     postawa niekonsekwencji -  rodzice działają pod wpływem sytuacji, wymierzają kary, gdy są zdenerwowani, a innym razem w tej samej sytuacji nie reagują, w ogóle. Błahe przewinienia powodują gniew a poważne bywa nawet niezauważone.

f)      postawa okazjonalności - od okazji do okazji np. dziecko zrobi coś źle wtedy rodzice wymierzają karę, ale kontrola trwa 1 – 2 dni a później znów wszystko wraca na swój stary tor.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz