czwartek, 26 maja 2011

SCHEMAT INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU

Wymagane jest tworzenie przez wszystkich nauczycieli. Opis i analiza przypadku dotyczy rozpoznawania i rozwiazywania problemu edukacyjnego i wychowawczego. Jest to metoda badań polegająca na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej  poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub  zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych.

I Identyfikacja problemu
 • krótko nazywamy problem, zjawisko np. kradzieże
 • podstawowe informacje na temat ucznia, grupy lub zdarzenia, którego dotyczy analiza
 • główne objawy wskazujace na istnienie problemu
 • intensywność postaw antyspołecznych oraz sposób ich wewnętzrnej integracji
 • zidentyfikować stopień wadliwości w funkcjonowaniu jednostki w rolach społecznych oraz określić poziom internalizacji przepisów ról społecznych, w których przypadek odgrywa (czy zna zasady, jak funkcjonować np. w roli piłkarza, przewodniczącego)
 • wskazać hipotetyczne czynniki wskazujace na możliwość zwiększenia konfliktu między opisywanym przypadkiem, a normami społecznymi
 • uzasadnienie dlaczego zwróciliśmy uwagę na ten problem, zjawisko
II Geneza, dynamika zjawiska
 • opis historii powstania zjawiska(opierając się na wywiadzie, obserwacji, analizie dokumentów)
 • przedstawienie wniosków dotyczące powstania problemu
 • rozwój zjawiska w czasie( kiedy się zaczeło, jak długo trwa i jak przebiega)
III Znaczenie problemu, zjawiska
Jakie znaczenie ma dane zjawisko w dalszym funkcjonowaniu dziecka w środowisku, czy w szkole

IV Prognoza
Nasze przewidywania co do efektów pracy z dzieckiem
 • negatywna-stany zakonczenia terapii
 • pozytywna-stany, które oczekujemy po wdrożeniu naszej terapii
V Propozycja rozwiązania

VI Wdrażanie
Przedstawienie harmonogramu prac, działań razem z wychowankiem

VII Efekty oddziaływań
 • Narzędzia np. ankieta
VIII Podsumowanie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz